ທິດາ ຂົນສົ່ງ

ເລກເຄື່ອງ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການ

ອັດຕາຄ່າບໍລິການຂອງເຮົາມີຢູ່ຫລາຍປະເພດເບິ່ງຈາກຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມໄດ້ເລີຍ.

ປະເພດສິນຄ້າ 1 - 49 ກິໂລ 50 - 99 ກິໂລ ລາຍກວ່າ 99 ກິໂລ
ສິນຄ້າທົ່ວໄປ LAK 18,000 LAK 16,000 ລາຄາພິເສດສອບຖາມເພີ່ມເຕິມ
ປະເພດສິນຄ້າ ຈຳນວນ ລາຄາ
ນຳ້ໜັກເບົາຂະໜາດໃຫຍ່ (ທົ່ວໄປ) 1 ແມັດກ້ອນ CNY 950
ເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ອຸປະກອນ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼາຍກວ່າ 5 ແມັດກ້ອນຂຶ້ນໄປ ລາຄາພິເສດສອບຖາມເພີ່ມເຕິມ

ບໍລິການຂອງເຮົາ

Our services.

ສັ່ງຊຶ້ສິນຄ້າຜ່ານເວັບໄຊ

Taobao.com, 1688.com, Alibaba.com, pinduoduo.com etc...

ໂອນເງິນໄປຈີນ ຝາກຈ່າຍ

ເຕີ່ມເງິນເຂົ້າ Alipay, Wechat, Bank Accountant. ຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ທຳນຽມຕ່າງໃນຈີນ

ຂົນສົ່ງ ທາງລົດ/ທາງເຮືອ

ຂົນສົ່ງ ທາງລົດ ອອກຈາກສາງເຮົາມາລາວ ໃຊ້ເວລາປະມານ 3-5ມຶ້

ຂົນສົ່ງ ທາງເຮືອ ອອກຈາກສາງເຮົາມາລາວ ໃຊ້ເວລາປະມານ 14-21ມຶ້

ຕິດຕາມສິນຄ້າ

ຕິດຕາມສິນຄ້າຜ່ານລະບົບອອນລາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ

ຂັນຕອນການໃຊ້ບໍລິການ

ສາມາດສຶກສາໄດ້ທີ່ດ້ານລຸ່ມນິ້ເລີຍ ຫຼື ຖ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຈຸດໃດສາມາດຕິດຕໍ່ຫາເຮົາໄດ້.

收件人:KS_ຊື່+ເບີໂທ

电话:15393835656

地址:云南省 西双版纳傣族自治州 勐腊县 勐腊镇

详细:云南西双版纳州勐腊县139小磨公路旁巨擘国际物流转万象KS_ຊື່+ເບີໂທ


收货人:KS_ຊື່+ເບີໂທ

电话:18008797177

地址:云南省昆明市 呈贡区联运大道联运物流园2栋 1-7号巨擘国际物流转勐赛 KS_ຊື່+ເບີໂທ


ຖ້າຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້

ຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕາມວັນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ວັນຈັນ ເຖິງ ວັນເສົາ ໂມງບໍລິການ 09:00-18:00. ວັນອາທິດພັກ

ສາຂາ

ສາມາດຕິດຕໍ່ສາຂາ ຜ່ານເບີໂທ ຫຼື Whatsapp ຕາມລຸ່ມນີ້:

ລະຫັດສາຂາ ສາຂາ ເບີໂທ & whatsapp
1 ks13 02098596676
2 v3 02078889896
3 v12 02023434116
4 ks04 02099664666
5 ksv4 02077613008
6 ks03 02056535646
7 v5 02076753777
14 MHZ048 02059223289
15 MHZS401 02096396535
16 MHZ801 02055592991
17 MHZV014 02056971960
18 MHZN403 02056666208
19 MHZV036 02059847255
20 MHZS100 02029805058
21 MHZS201 02077755377
22 MHZS421 02096922999
23 MHZ002 02028039157
24 MHZ018 02058551166
25 MHZ010 02099999636
26 MHZ029 02052906224
27 MHZ042 02095184595
28 MHZN106 02059600003
29 phuknork 02091971072
30 ks_vsv 02052276999
31 ks12 02023434116

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Location:

ລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ບ້ານໂຊກໃຫຍ່

Call:

+856 20 52398925, +856 20 78818935